Решения за автоматизация на дома

Концепцията умен дом се разви бурно през последните 10 години. В момента съществуват надеждни и достъпни технологии позволяващи автоматизация на почти всичко:

  • Отопление
  • Осветление
  • Видео наблюдение
  • Сигурност и нива на достъп
  • Мултимедия

Възможно е дори да автоматизирате поливането на градината взависимост от метеорологичните условия. Тези технологии са приложими както в нови жилища, така и в съществуващи.

Решения за домотика

Компоненти на система за умен дом

Датчици и сензори

Подават сигнал за настъпване на събитие. Могат да бъдат хардуерни и софтуерни. Хардуерните отчитат промени във физически величини – отваряне на прозорец, температура, наличие на газ или вода и т.н. Софтуерните могат да подават информация за събития настъпващи в интернет, телефона или компютъра на потребителя (локация, свързаност към wifi мрежа, състояние на медиен център) и др.

Изпълнителни устройства

Релета, контактори, контакти, сирени, осветителни ключове и крушки, елктрически брави, камери и други физически устройства чрез които се изпълнява действие в дома.

Контролер

Това е мозъкът на системата. Контролерът си говори с датчиците и изпълнителните устройства спрямо зададена програма и е интерфейс към интернет, позволяващ отдалечено наблюдение и управление на дома.

Интерфейс

Освен напълно автоматично управление на обекти при настъпване на събития (отворена врата или прозорец, изменение в температурата, детекция на движение и др.), потребителят може да контролира ръчно, от всяка точка на света, умните устройства в дома си – през компютър, таблет или смартфон.

Интерфейсни контролни у-ва за домотика приложения

Комуникационна мрежа

Контролерът, хардуерните датчици и изпълнителните устройства общуват в безжични мрежа (Z-wave, Zeegbe, WiFi, Bluetooth …) или по проводник (KNX, Ethernet, CanOpen …). В Domotics Blog ще се фокусираме на най-разпространените и надеждни решения – Z-wave за съществуващи жилища и KNX за нови.